Karaama-Voice is a knowledge-based platform based in Oslo, Norway

Oppsummeringen fra kveldsdiskusjonene Dette er en oppsummering av et flott dugnadsarbeid som vi har utført de siste par månedene og avsluttet med en stor integreringskonferanse. Før konferansen arrangerte vi tre diskusjonssamlinger med ulike gruppe på kveldstid med

Read More